Uutiskirje 4/2019

20.8.2019

UUTISKIRJE 
4/2019 

TÄHÄN EHTII VIELÄ MUKAAN!_

ELÄKKEENSAAJILLE TARKOITETTU KULTTUURIKILOMETRIT-TAPAHTUMA ON HELPPO,
EDULLINEN JA YHTEISÖLLISYYTTÄ VAHVISTAVA TOIMINTAMUOTO. 
80 -vuotistaiteilijajuhlaa viettävä, viihdyttäjä iskelmälaulaja
EINO GRÖN [3] kutsuu kaikkia EKL-yhdistyksiä mukaan, sillä
kulttuurisia kokemuksia voi saavuttaa monilla jo tutuilla, mutta myös
uusilla itse kehitetyillä keinoilla, yhdistämällä kulttuuria ja
liikuntaa. Eino Grön valitsee kolme mielenkiintoisinta
Kulttuurikilometrit toteutusta, jotka palkitaan EKL HYVÄN TUULEN
-RISTEILYLLÄ [4].Kulttuurikilometrit kestää 2019 lokakuun loppuun
saakka.

Kulttuurikilometrit toteutetaan ryhmänä, joka kävelee
valitsemaansa kulttuurikohteeseen (kotikunnan ja kohteen välisen
etäisyyden kilometreinä, ei oikeasti kohteeseen). Ryhmä perehtyy
kohteesta saatavaan tietoon ja juhlistaa "perillepääsyä" omalla
Kulttuurikilometrit tapahtumalla. 
Lue lisää ja tilaa Kulttuurikilometrit -materiaali [5]

Läs mer och beställ kulturkilometer material [6]


KULTTUURIPASSIKOKEILU_

KÄYNNISTIMME ELINVOIMAA-TOIMINNASSA KULTTUURIPASSIKOKEILUN, JOKA
PÄÄTTYY HUHTIKUUSSA 2020. KIINNOSTUS KULTTUURIPASSEJA KOHTAAN ON
OLLUT SUURTA JA NE OVATKIN TÄHÄN KOKEILUUN KAIKKI JO POSTITETTU.
SAAMME KOKEILUSTA TÄRKEÄÄ TIETOA SIITÄ, TOIMIIKO PASSI JA MITEN
SITÄ VOIDAAN KEHITTÄÄ. NE YHDISTYKSET, JOTKA EIVÄT NYT EHTINEET
KOKEILUUN MUKAAN, PÄÄSEVÄT SITTEN JATKOSSA KÄYTTÄMÄÄN
MAHDOLLISESTI UUDISTUNUTTA KULTTUURIPASSIA. JÄÄMME MIELENKIINNOLLA
ODOTTAMAAN TÄYTETTYJÄ JA PALAUTUVIA PASSEJA. LUE LISÄÄ
KULTTUURIPASSIKOKEILUSTA. [7]

_ELINVOIMAAKOULUTUKSISSA OPPII HELPPOJA JA MONIPUOLISIA TOIMINTATAPOJA
JA SAA MAKSUTONTA MATERIAALIA YHDISTYKSIIN. _

(Elinvoimaa-koulutukset ja niissä jaettava materiaali ovat
maksuttomia.
Myös matkat koulutuksiin korvataan EKL-ohjeistuksen mukaan) 
Muistatko vielä sen päivän - liveroolipelikoulutus
to 5.9.2019 Käpylässä 
PÄIVÄN TAVOITTEENA ON KÄYDÄ LÄPI MUISTATKO VIELÄ SEN PÄIVÄN
-LIVEROOLIPELIN (LARP) MENETELMÄ. LARP ON VIIME AIKOINA NOUSSUT
OTSIKOIHIN YMPÄRI MAAILMAA SEN EKSOOTTISUUDEN, OSALLISTAVUUDEN JA
ELÄMYKSELLISYYDEN VUOKSI. YHTÄKKIÄ LARP ONKIN JÄNNITTÄVÄÄ MYÖS
IKÄÄNTYVIEN KESKUUDESSA. KOULUTUS ON TARKOITETTU ENSISIJAISESTI
HYVÄN MIELEN KULTTUURIKERHO-OHJAAJAKOULUTUKSEN KÄYNEILLE.

Hyvän mielen kulttuurikerho-ohjaajakoulutus
ma 30.9. - ke 2.10. 2019 
KOULUTUKSESSA KÄYDÄÄN LÄPI HYVÄN MIELEN KULTTUURIKERHO
-KÄSIKIRJAN TOIMINTAMALLI. KOULUTUKSESTA SAATUJEN TIETOJEN AVULLA
OSALLISTUJAT PYSTYVÄT OHJAAMAAN JA VIEMÄÄN ETEENPÄIN HYVÄN MIELEN
KULTTUURIKERHOJA OMISSA YHDISTYKSISSÄÄN. _ _

LUOTSI-ohjaajakoulutus
ma 30.9. - ke 2.10.2019 EKL -yhdistysten vapaaehtoistoiminnan
tukemiseen ja kehittämiseen suunniteltu LUOTSI-ohjaajien koulutus
käynnistyy syksyllä 2019.

Koulutus muodostuu kahdesta lähiopiskelu-jaksosta ja niiden väliin
sijoittuvasta tuetusta ohjausharjoittelusta. Harjoittelussa
LUOTSI-ohjauksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti oman yhdistyksen
vapaaehtoistoimijat. LUOTSI-ohjauksella tuetaan EKL- yhdistyksissä
tehtävää vapaaehtoistoimintaa. [8] 
Elinvoimaa-koulutus
ke 30.10 - pe 1.11.2019 
ELINVOIMAA-KOULUTUKSESSA JAETAAN HELPPOJA JA YKSINKERTAISIA OHJEITA
YHDESSÄOLOON, IHMISTEN KOHTAAMISEEN SEKÄ KEINOJA IKÄÄNTYVIEN
OSALLISTAMISEEN JA MIELEN HYVINVOINNIN VAHVISTAMISEEN. KOULUTUS SOPII
KAIKILLE ELÄKKEENSAAJILLE, JOTKA OVAT KIINNOSTUNEET OMASTA JA
LÄHEISTENSÄ HYVINVOINNIN VAHVISTAMISESTA.

Lue lisää koulutuksista ja ilmoittaudu mukaan [9]

_LISÄTIETOA ELINVOIMAA-TOIMINNASTA_

Janne Lahtia puh. 050 576 6918 tai janne.lahtia@elakkeensaajat.fi ja
Anu Kuikka puh. 050 911 3247 tai anu.kuikka@elakkeensaajat.fi
www.elakkeensaajat.fi/toiminta/elinvoimaa-toiminta

TÄMÄ UUTISKIRJE ON LÄHETETTY SEURAAVILLE HENKILÖILLE: Yhdistysten
tiedottajat, opintovastaavat, puheenjohtajat, sihteerit, kerhojen
ohjaajat sekä EKL:n työntekijöille. 
Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Tietosuojaseloste [10]
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu [11] postituslistalta.