EKL Tiedote 3.6.2019

3.6.2019

Tiedote 3.6.2019 
Julkaisuvapaa HETI 
HALLITUSOHJELMASSA TOIVOA PAREMMASTA ELÄKKEENSAAJILLE 
_Eläkkeensaajien Keskusliito EKL ry on toiveikas koskien
eläkkeensaajien taloudellisen ja sosiaalisen aseman parantumiseen
tulevalla hallituskaudella. _ 
Ennen vaaleja annettu lupaus sadan euron nettokorotuksesta alle 1 400
euron eläkkeisiin saa ensi askeleensa, kun hallitus on korottamassa
ensi vuoden alusta alle tuhannen euron eläketuloa saavien eläkkeitä
nettona 50 eurolla kuukaudessa. Annetun arvion mukaan korotus koskee
308 000 eläkkeensaajaa, joista hiukan yli 100 000 saavat
takuueläkettä ja loput niin pientä työeläkettä, että sen
päälle on maksussa myös kansaneläkettä. Korotukseen ollaan
käyttämässä rahaa 183 miljoonaa euroa. 
* Tehtävä eläkkeiden korotus on osa siitä, mitä luvattiin ja
erinomainen alku vähentämään eläkeläisköyhyyttä maassamme. EKL
kuitenkin edellyttää, että annettu lupaus toteutetaan
kokonaisuudessaan tällä vaalikaudella. Haluamme myös muistuttaa,
että merkittävässä osassa eläkeläisten toimeentulon kannalta
ovat myös palvelut, niiden saatavuus ja saavutettavuus sekä
hinta/maksutaso, toteaa EKL:n puheenjohtaja Simo Paassilta.

Hallitus aloittaakin kolmikantaisen valmistelun siitä, että
pienimpiä työeläkkeitä olisi mahdollisuus nostaa kaikilla, joiden
työeläke jää tällä hetkellä alle 1 400 euroon kuukaudessa.
Tavoitteena on, että eläkejärjestelmän maksut eivät nousisi
tässä yhteydessä. 
* EKL esittää tässä yhteydessä vakavasti pohdittavaksi
malliamme, jossa indeksitarkistus koostuu kiinteästä
prosenttitarkistuksesta ja sen päälle tulevasta kiinteästä
euromääräisestä osasta. Mallillamme indeksitarkistus on
toteutettavissa kustannusneutraalisti nykysysteemiin verraten, jatkaa
Simo Paassilta.

EKL pitää hyvänä, että kaikkein köyhimpiin iskevät
indeksileikkaukset ja -jäädytykset lopultakin loppuvat ja ne
tehdään täysimääräisinä ensi vuoden alusta lähtien.
Välillisiin veroihin kaavailtujen korotuksien vaikutuksien
huomioiminen tuloverotuksen ja etuustasojen muutoksilla on
mielestämme hyvä asia. 
Hallitus aikoo selvittää edellytykset ottaa kotitalousvähennyksen
rinnalle käyttöön tukijärjestelmä, jossa kotitalousvähennyksen
kaltaisesta edusta voisivat hyötyä myös pienituloisimmat. 
* Pienituloisimmilla eläkkeensaajilla ei ole tällä hetkellä
mahdollisuutta kotitalousvähennykseen, koska vähennys tehdään
maksetusta verosta eikä heillä ole veroa maksussa. Heidän tuekseen
tulee nyt luoda järjestelmä, joka vastaisi perusteiltaan ja
määrältään kotitalousvähennystä. Vähennystä tulee myöntää
korotettuna yli 75-vuotiaille. Näin saataisiin monia myönteisiä
vaikutuksia ikäihmisten itsenäiseen selviytymiseen mm.
kotipalveluiden käytön lisääntymisen ja palveluasumisen
mahdollisen lykkääntymisen myötä, päättää puheenjohtaja
Paassilta.

EKL pitää hyvänä nyt tehtyä päätöstä vanhusasiavaltuutetun
tehtävän ja toimiston perustamisesta. 
Lisätietoja:
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
puheenjohtaja Simo Paassilta, puh. 050 522 1201
toiminnanjohtaja Timo Kokko, puh. 050 441 3830 
Tiedote word-muodossa [3]
Tiedote pdf-muodossa [4] 
ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITTO EKL RY
Haapaniemenkatu 14
PL 168
00531 Helsinki
Avoinna ma 9.30 - 16.00 ti - pe 8.30 - 16.00
Puh. (09) 612 6840 
LINKIT
» www.elakkeensaajat.fi [5]
» Päivitä tilaustietosi [6] 
SÄHKÖPOSTI
ekl@elakkeensaajat.fi 
Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu [7] postituslistalta.
Tietosuojaseloste [8]