EKL Tiedote 10.5.2019 EU-vaaleista

14.5.2019

EKL-julistus EU-vaaleihin 2019 

EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa 15.5. ja varsinainen vaalipäivä on 26.5.2019.

KOHTI PAREMPAA EUROOPPAA

_IKÄÄNTYNEET KANSALAISET OVAT YKSI SUURIMMISTA JA NOPEIMMIN
KASVAVISTA VÄESTÖRYHMISTÄ EUROOPASSA. EU:N ON JATKETTAVA
AKTIIVISESTI TYÖTÄÄN IKÄIHMISTEN JOKAPÄIVÄISEN ELÄMÄN
PARANTAMISEKSI. ON AIKA ANTAA EUROOPALLE UUSI SUUNTA JA KÄYTTÄÄ
ÄÄNIOIKEUTTAAN EU-VAALEISSA._ 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry muistuttaa, että neljäsosa EU:n
kansalaisista on täyttänyt 60 vuotta. Euroopan on ratkaistava
väestörakenteellisten muutosten aiheuttamat haasteet
oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla sekä täytettävä
lupauksensa siitä, ettei ketään unohdeta. Tämän saavuttamiseksi
EU:n on ohjattava jäsenvaltionsa sekä kansalaisensa toimiin, jotka
ilmentävät meidän kaikkien yhteisiä syrjimättömyyden, tasa-arvon
ja solidaarisuuden periaatteita. 
Omanarvontunnon ja itsenäisyyden kunnioittaminen ovat
yleismaailmallisia ihmisoikeuksia sekä merkityksellisen yhteiskuntaan
kuuluvuuden tunteen keskeisiä edellytyksiä. Yhtyen Euroopan
köyhyyden vastaisen verkoston (EAPN) sekä AGE Platform Europen
tavoitteisiin Eläkkeensaajien Keskusliitto kehottaa Euroopan
parlamenttia vaalimaan aloitteita, jotka suojelevat kaikenikäisten
eurooppalaisten oikeuksia. 
Koko Euroopassa tulee edistää ikääntyneiden kansalaisten oikeuksia
työskennellä ja osallistua aktiivisina yhteisöjensä toimintaan.
Tulee taata riittävä sosiaaliturva ja hoito sekä varmistaa, että
he saavat elää myöhäisvuotensa kokematta syrjintää ja kaltoin
kohtelua. 
PYYDÄMME EUROVAALIEHDOKKAITA VALITUKSI TULLESSAAN TOIMIMAAN EUROOPAN
PARLAMENTISSA NIIN, ETTÄ: 
1. Ikään perustuvan syrjinnän torjunnasta tulee samanarvoinen
prioriteetti kuin muilla perusteilla tapahtuvan syrjinnän
torjunnasta, ja yhdenvertaista kohtelua koskeva direktiivi
hyväksytään viipymättä. 
2. EU:n työllisyystoimissa otetaan huomioon ikäihmisten näkökulma
ja luodaan kattavia työmarkkinoita, jotka vastaavat nykypäivän
Euroopan ikääntyvien työntekijöiden tarpeita. 
3. Turvaa antavat, riittävät ja kestävät eläkkeet taataan
jokaisessa jäsenvaltiossa sekä nykyisille että tuleville
sukupolville. 
4. Kaikenikäisten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja
edistetään sekä oikeus ihmisarvoiseen ikääntymiseen varmistetaan
riittävällä ja kohtuuhintaisella henkilölähtöisellä
terveydenhuollolla ja pitkäaikaishoidon saavutettavuudella. 
5. Euroopan unioni tukee kaikenikäisten hyvää terveyttä
ennaltaehkäisevällä ja koko eliniän kestävällä tavalla sekä
taistelee EU-varoilla yksinäisyyttä vastaan. 
6. Tavaroiden ja palveluiden yleinen saatavuus nykypäivän
digitalisoituneessa yhteiskunnassa taataan myös iäkkäille.
Ikääntyminen on myös sisällytettävä asumiseen sekä kaupunki- ja
liikennesuunnitteluun liittyviin toimiin ikäihmiset huomioivien
ympäristöjen luomiseksi kaikkialla EU:ssa. 
7. Jäsenvaltiot kehittävät ikääntymistä koskevia kansallisia
strategioita aktiivisessa yhteistyössä ikäihmisten ja heitä
edustavien järjestöjen kanssa niiden asiantuntijuutta hyödyntäen. 
VAALIEN JÄLKEEN KANSAINVÄLINEN AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN JA
SUKUPOLVIEN VÄLINEN SOLIDAARISUUS -RYHMÄ ON PERUSTETTAVA UUDELLEEN,
JOTTA EUROPARLAMENTAARIKOT JA KANSALAISET VOIVAT KESKUSTELLA SIITÄ,
MITEN EUROOPAN VÄESTÖRAKENTEELLISTEN MUUTOSTEN AIHEUTTAMIIN
HAASTEISIIN VOIDAAN VASTATA TEHOKKAASTI. 
VETOAMME KAIKKIIN POLIITTISIIN PUOLUEISIIN JA EUROOPAN
PARLAMENTTIVAALIEHDOKKAISIIN, JOTTA HE SITOUTUISIVAT
TYÖSKENTELEMÄÄN SOSIAALISESTI JA TALOUDELLISESTI KESTÄVÄN JA
KÖYHYYDESTÄ VAPAAN EUROOPAN SAAVUTTAMISEKSI. 
LISÄTIETOJA:
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
puheenjohtaja Simo Paassilta, puh. 050 522 1201 
Tiedote word-muodossa [3]
Tiedote pdf-muodossa [4] 
ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITTO EKL RY
Haapaniemenkatu 14
PL 168
00531 Helsinki
Avoinna ma 9.30 - 16.00 ti - pe 8.30 - 16.00
Puh. (09) 612 6840 
LINKIT
» www.elakkeensaajat.fi [5]
» Päivitä tilaustietosi [6] 
SÄHKÖPOSTI
ekl@elakkeensaajat.fi 
Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu [7] postituslistalta.
Tietosuojaseloste [8]