EKL Järjestökirje 2/2019

9.4.2019

Järjestökirje 2/2019, 9.4.2019 
huhtikuu 2019 
VIISI PÄIVÄÄ VAALEIHIN

Sote- ja maakuntauudistuksen sorvaaminen eduskunnassa oli etenkin
kauden viime metreillä melkoista sirkusta eikä asia todellakaan
ollut parlamentaariselle päätöksenteollemme kunniaksi. Vaikka sote
kaatui, niin jossain muodossa se vielä tulee - on tultava. Joka
ainoalle suomalaiselle on maassamme taattava turvallinen ja arvokas
vanhuus. Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että ikäihmisten
hoivapalvelut vastaavat yksilöllisiä tarpeita, ovat laadukkaita ja
että voimavarat ovat riittävät. Samalla tulee lisätä myös
kotipalveluiden voimavaroja. 
Tästä kirjeestä löytyy tuoreimmat tiedot koskien suomalaisten
saamien eläkkeiden suuruudesta. Keskimääräinen kokonaiseläke oli
Suomessa viime vuoden lopussa 1 680 euroa kuukaudessa, kasvua
edelliseen vuoteen oli runsaat 20 euroa. Eläkkeidemme tasoa paremmin
kuvaava mediaanieläke oli 1 459 euroa kuukaudessa, siinäkin oli
kasvua reilut 20 euroa vuoteen 2017 verrattuna. Lähes 40 prosentilla
eläkeläisistä eläke jäi alle 1 250 euron kuukaudessa. Heistä
kaksi kolmesta on naisia. 
On erinomaista, että keskimääräiset eläkkeemme kasvavat tasaista
tahtia. Vauhti saisi tietysti olla kovempi. Pienituloisten
lukumäärä oli Suomessa Tilastokeskuksen tuoreimman, maaliskuun
alussa julkaistun tilaston mukaan, 654 000 henkeä vuonna 2017.
Määrä nousi 31 000 hengellä vuodesta 2016. Sosioekonomisista
ryhmistä lukumääräisesti eniten pienituloisia on eläkkeensaajien
ryhmässä, jossa heitä on noin 194 000 henkilöä. Vuoden aikaan oli
pienituloisten eläkkeensaajien määrä noussut 20 000 hengellä. 
Pienituloisten määrän hurja kasvu on selvä osoitus viime vuosien
eriarvoistavasta politiikasta maassamme. Toivottavasti siihen tulee
muutos tulevissa vaaleissa. Muutoksen saamme aikaan vain
äänestämällä. 
Äänestysintoa kaikille toivotellen 
Timo Kokko 
Keskieläkkeet 2018 [3]

VALTUUSTON KOKOUS 25.4.2019

Alla olevien painikkeiden alla on valtuuston varsinaisen kokouksen
25.4.2019 kokouskutsu ja asialista yhdistyksille tiedoksi. 
Varsinainen kokouskutsu materiaaleineen toimitetaan kokoukseen
kutsutuille postitse. 
Kokouskutsu tiedoksi yhdistyksille [4]

Asialista tiedoksi yhdistyksille [5]

MAKSUTTOMAT VANHUSNEUVOSTOPÄIVÄT 2.–4.10.2019

Perinteiset EKL:n Vanhusneuvostopäivät toteutetaan jälleen
lokakuussa Rajaniemessä. Maksuttomiin päiviin ovat tervetulleita
liiton aktiivit, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita ja alueellaan
vanhusneuvostotyössä mukana. 
Päivien tavoitteena on edellisvuoden tapaan kehittää ja lisätä
tietoisuutta vanhusneuvostojen toiminnasta, sen mahdollisuuksista ja
tulevaisuudesta sekä saattaa yhteen vanhusneuvostotoimijat ja kuulla
kokemuksia eri puolelta Suomea. 
Uuden hallituksen aloitettua toimintansa on lokakuu hyvä ajankohta
pureutua jälleen vaikuttamistyöhön. Kuluvan vuoden johtava teema on
alueellisten kokemusten ja hyvien käytänteiden jakaminen.
Koulutuspäivien ohjelma julkaistaan liiton koulutuskalenterissa
juhannukseen mennessä. Koulutuspäivien ohjelma on runko, mutta
lopullisen sisällön ja parhaan lopputuloksen tuotamme aikaisempien
vuosien tapaan yhdessä. Koulutuspäivät ovat maksuttomat. Liitto
maksaa matkakustannukset halvimpien julkisten kulkuvälineiden
taksojen mukaisesti, päivärahoja ei makseta. Toivottavasti
mahdollisimman monella on mahdollisuus tulla mukaan päiville. 
MUISTILISTA SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAN PALVELUISTA ELÄKKEENSAAJALLE

EKL:n muistilista sosiaali- ja terveysturvan palveluista on jälleen
päivitetty. Liiton yhtenä tavoitteena on vaikuttaa ikäihmisille
tarjottavien sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen ja
saavutettavuuteen. Palveluiden tulee olla määrältään riittäviä,
laadukkaita sekä hinnaltaan kohtuullisia. Merkityksellistä on tiedon
oikea-aikainen saaminen avun ja tuen mahdollisuuksista. Tiedon tulee
olla helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä. Ikääntyneiden
neuvontaa ja ohjausta tulee vahvistaa ja avun ja tuen tarpeeseen tulee
vastata herkästi, jotta he saavat tarvitsemansa palvelut ja avun
oikea-aikaisesti ja yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Näin myös
osaltaan turvataan kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Liitto on
tuottanut materiaalia arjen tueksi. Näistä yksi on muistilista. Sen
voi tarvittaessa ottaa mukaan esimerkiksi lääkärin vastaanotolla
käydessä tai palvelutarvetta arvioitaessa. Lisää tietoa löytyy
EKL:n verkkosivuilta [6] mm. eläkettä saavan hoitotuesta,
mahdollisuudesta saada alvittomia kotipalveluita ja terveydenhuollon
maksukatosta. Opaslehtisiä voit tulostaa tai tilata liitosta. 
Sote-muistilista [7]

EKL:N HYVÄN TUULEN -RISTEILY TUKHOLMAAN 26.–28.11.2019

Vielä mahtuu mukaan! Tallink Siljan Silja Serenadella pääset
nauttimaan laivayhtiön tasokkaan risteilyohjelman lisäksi liiton
messuosaston esittelyistä! 
Mukana risteilyllä myös Tom Pöysti & Markku ”Mato” Valtonen
sekä Eino Grön! 
Lue lisää Eläkkeensaaja-lehdestä nro 2, sivu 8 
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan [8]

HAUSKOJA LOMIA RYHMILLE, JA TEEMALOMIA HARRASTAJILLE! 
Lisätietoa liitteenä. 
Tutustukaa myös Rajaniemessä järjestettäviin Hyvinvointilomien
tuettuihin lomiin http://hyvinvointilomat.fi/ [9] tai tuetut lomat
ryhmille 2020 http://hyvinvointilomat.fi/tuetut-lomat-ryhmille/ [10]

Rajaniemi [11]

VUODEN TOINEN JÄRJESTÖAVUSTUSHAKU ON KÄYNNISSÄ. 
Toisen avustuskierroksen avustushakemusten viimeinen jättöpäivä on
15.5.2019. 
Hakulomakkeet löytyvät liiton kotisivuilta
http://www.elakkeensaajat.fi/ekl/lomakkeet/ [12]. 
Hakemusta täyttäessänne laatikaa myös toimintasuunnitelma sekä
kustannusarvio ja liittäkää ne hakemukseenne. 
Jäsenjärjestöavustushaku [13]

SYKSYN KURSSITUKIEN HAKUAIKA ON KÄYNNISTYNYT

EKL-YHDISTYKSET JA PIIRIT VOIVAT HAKEA KURSSITUKEA OMILLE SYKSYN 2019
KOULUTUKSILLEEN 12.5. SAAKKA. 
Kevään 2019 kurssien raportit tulee toimittaa EKL:ään 31.6.
mennessä tai neljän viikon sisällä kurssin päättymisen jälkeen.
Kaikki haku- ja raportointilomakkeet löytyvät koulutuksen
[14]kotisivuilta sekä EKL:n Lomakkeet-sivulta [15]. 
--- 
SYKSYN KOULUTUSKALENTERI ON VALMIS

TUTUSTU SYKSYN 2019 KURSSEIHIMME 
Kursseille voi jo nyt ilmoittautua. Uusina kursseina ovat
Luontoliikunta- ja retkeilykurssi syyskuussa sekä Bändikurssi
lokakuussa. Syksyn koulutustarjontaamme kuuluu myös Yhdistyksen
kirjanpidon kurssi 23.-25.9. 
Syksyn 2019 kurssit [16]

Luontoliikunta- ja retkeilykurssi [17]

Bändikurssi [18]

KULTTUURIPASSI

Olemme tekemässä jotakin uutta. Lisäämme kulttuurin kokemiseen
mahdollisuuden arvioida sitä ja etsiä itselle tärkeitä asioita
jokaisesta tapahtumasta. Lähetämme eläkkeensaajien ja yhdistysten
koekäyttöön kulttuuripasseja, johon passin haltija tekee
merkintöjänsä erilaisista tapahtumista, joihin hän osallistuu.
Palkintona jokaiselle passinsa täyttäneelle kulttuuritunnustus ja
runokirja. Lisäksi, eniten passeja täyttänyt yhdistys palkitaan
tuotepalkinnolla. 
Kulttuuripassi-esite [19]

Lue lisää [20]

--- 
EKL-YHDISTYSTEN KERHO- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

_Elinvoimaa-koulutuksissa saat ideoita, menetelmiä, kokemuksia ja
uutta intoa!_ 
Huhtikuun Hyvän mielen kulttuurikerho -ohjaajakoulutuksessa on vielä
muutamia paikkoja vapaana. Toukokuussa kutsumme, hauskaan sekä
innostavaan Kesämieli-koulutukseen, jossa jaetaan helppoja
menetelmiä yhdessäoloon ja virkistykseen. Myös syksyn koulutusajat
varmistuneet. 
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan [21]

--- 
LUOTSI-TOIMINTA

LUOTSI-toiminta on vapaaehtoistoiminnan tukemista työnohjauksellisin
menetelmin. 
LUOTSI-esite [22]

TERVETULOA TIETOTEKNIIKAN VERTAISOPASTAJAKOULUTUKSEEN!

Tämän vuoden ensimmäinen vertaisopastajakoulutus järjestettiin
Kajaanissa maaliskuussa. Tyytyväisiä osallistujia oli
parisenkymmentä! Jokaiseen koulutukseen otetaan maksimissaan 25
osallistujaa. 
Jos pärjäät hyvin tietokoneesi kanssa, osaat hoitaa asiasi myös
sähköisesti ja oppisit mielelläsi nykyistä varmemmaksi koneen ja
netin käyttäjäksi, tule tietotekniikan vertaisopastajakoulutukseen
oppimaan lisää. Otapa mukaan myös kaverisi! 
Koulutus on maksuton (majoitus, ruuat, matkat), mutta edellytyksenä
osallistumiselle on, että koulutuksen käyneet sitoutuvat opastamaan
omilla paikkakunnillaan muita ikäihmisiä digiasioissa. Vapaaehtoisia
vertaisopastajia tuetaan myös koulutuksen jälkeen järjestämällä
heille mm. Kohtaamispäiviä, joissa vertaisopastajat voivat tavata
toisia vertaisopastajia, vaihtaa kokemuksia ja oppia uutta. 
Tänä vuonna koulutuksia on vielä kolme, joista toukokuun kurssi on
jo lähes täynnä, mutta tälle kurssille voit ilmoittautua
varasijalle. 
Valtakunnallinen peruskurssi järjestetään Rajaniemessä, Virroilla
26.-29.5.2019.
Länsi-Lapin alueellinen peruskurssi järjestetään Savotassa,
Kemissä 28.-31.10.2019.
Valtakunnallinen peruskurssi järjestetään Rajaniemessä, Virroilla
4.-7.11.2019. 
Koulutukset on tarkoitettu tietotekniikan hyvin hallitseville.
Toivomme kolmea osallistujaa/paikkakunta. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.verkostavirtaa.fi/koulutukset
[23] 
SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ

Alla olevan linkin alta löydät uusimman Hostellit Suomessa
-esitteen. 
Hostellit Suomessa [24]

ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITTO EKL RY
Haapaniemenkatu 14
PL 168
00531 Helsinki
Avoinna ma 9.30 - 16.00 ti - pe 8.30 - 16.00
Puh. (09) 612 6840 
LINKIT
» www.elakkeensaajat.fi [25]
» Päivitä tilaustietosi [26] 
SÄHKÖPOSTI
ekl@elakkeensaajat.fi 
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Nullam sed commodo felis. Fusce hendrerit sit amet nisi a consectetur.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae. Cras eget mauris leo. Suspendisse nec ornare
ipsum. Suspendisse vel sagittis felis, non mattis libero. Nunc vel
orci id libero lacinia sollicitudin dolor. Donec pellentesque a diam
at tempus. 
Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu [27] postituslistalta.
Tietosuojaseloste [28]