Ekl Tiedote 28.3.2019

30.3.2019

Tiedote 28.3.2019 
Julkaisuvapaa HETI 
PARI PIIRUA ELÄKKEENSAAJIEN SUUNTAAN

TULEVASSA HALLITUSOHJELMASSA ON PANOSTETTAVA ELÄKELÄISKÖYHYYDEN
TORJUNTAAN

_Eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen on tehtävä
hallitusohjelmaansa selkeä kirjaus toimenpideohjelmasta
eläkeläisköyhyyden poistamiseksi Suomessa. Keskeinen osa ohjelmaa
on oltava kansaneläkkeisiimme tehtävät reilut tasokorotukset._ 
Eduskuntavaaleissa nyt ehdolla olevien näkemykset tukevat erittäin
suuresti EKL:n tavoitetta. Yhdessä Eläkeliiton ja Eläkeläiset ry:n
kanssa teettämässämme tutkimuksessa peräti 85 prosenttia ehdolla
olevista on sitä mieltä, että Suomeen tarvitaan
eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma, jossa tehdään
tasokorotuksia kansaneläkkeeseen. Vastaajista 43 prosenttia oli
täysin samaa mieltä ja 42 prosenttia jokseenkin samaa mieltä
väitteen kanssa. 
* Nyt, jos koskaan, on tulevan hallituksemme aika panna tuulemaan
tässä tärkeässä asiassa. Toimenpideohjelmassa on pienituloisten
eläkeläisten asemaa tarkasteltava kokonaisuutena. On haettava
aidosti vaikuttavia toimia heidän tilanteensa parantamiseksi.
Merkittävässä osassa iäkkäiden toimeentulon kannalta ovat myös
palvelut, niiden saatavuus ja hinta, totesi EKL:n toiminnanjohtaja
Timo Kokko liiton Kuopion piirin 45-vuotisjuhlassa torstaina 28.3.

Pienituloisten lukumäärä maassamme Tilastokeskuksen tuoreimman,
maaliskuun alussa julkaistun, tilaston mukaan vuonna 2017 oli 654 000
henkeä. Määrä nousi 31 000 hengellä vuodesta 2016.
Sosioekonomisista ryhmistä lukumääräisesti eniten pienituloisia on
eläkkeensaajien ryhmässä, jossa heitä on noin 194 000 henkilöä.
Vuoden aikaan oli pienituloisten eläkkeensaajien määrä noussut
hurjasti, peräti 20 000:lla hengellä. 
* Kuluneet neljä vuotta ovat olleet vähävaraisten
eläkkeensaajien kannalta ankeita aikoja. Ilman indeksien leikkaamista
ja jäädytyksiä niihin sidotut edut olisivat tänä vuonna noin 3,3
prosenttia suuremmat. Esimerkiksi täyttä kansaneläkettä saavan
kohdalla tämä tarkoittaa reilua 20 euroa kuukaudessa ja lähes 250
euroa koko vuoden aikana. Lisäksi on sosiaali- ja terveysturvan
asiakasmaksujen enimmäismääriä tällä kaudella nostettu 9,4
prosenttia vuonna 2015 ja huimat 27,5 prosenttia vuonna 2016.

Yksin asuva suomalainen on pienituloinen, jos hänen rahatulonsa jää
alle 14 750 euron vuodessa eli noin 1 230 euroa kuukaudessa.
Pienituloisuus on Suomessa erittäin yleistä 75 vuotta
täyttäneillä, joista enemmän kuin joka viides (21,6 %) kuului
pienituloiseen kotitalouteen. 
* Huhtikuussa pidettävissä eduskuntavaaleissa ratkaistaan maamme
suunta seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kannustan kaikkia
eläkkeensaajia käyttämään äänioikeuttaan ja tekemään
äänestyskopissa viisaita päätöksiä. Nyt on aika vaatia tulevassa
päätöksenteossa paria piirua eläkkeensaajien suuntaan, päättää
toiminnanjohtaja Kokko.

Lisätietoja:
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
toiminnanjohtaja Timo Kokko, puh. 050 441 3830 
Tiedote word-muodossa [3]
Tiedote pdf-muodossa [4] 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on eläkkeensaajien aktiivinen
edunvalvoja. Se on perustettu vuonna 1962 ja sillä on takana jo yli
55 vuotta aktiivista toimintaa maamme eläkkeensaajien hyväksi. 
Täyttä elämää hyvässä seurassa - EKL
www.elakkeensaajat.fi [5] 
ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITTO EKL RY
Haapaniemenkatu 14
PL 168
00531 Helsinki
Avoinna ma 9.30 - 16.00 ti - pe 8.30 - 16.00
Puh. (09) 612 6840 
LINKIT
» www.elakkeensaajat.fi [5]
» Päivitä tilaustietosi [6] 
SÄHKÖPOSTI
ekl@elakkeensaajat.fi 
Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu [7] postituslistalta.
Tietosuojaseloste [8]