EKL Tiedote 24.1.2019

27.1.2019

RAHA VEROTTAJALLE KYLLÄ KELPAA – TASAPUOLISESTA PALVELUSTA VIIS

_Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry paheksuu Verohallinnon
linjausta, jonka mukaan se ei keväällä 2019 aio enää lähettää
kansalaisille veroilmoituksen palautuskuorta eikä palautettavaa
lomaketta. Asia hankaloittaa todella monen, etenkin ikääntyneen,
kansalaisen elämää._ 
Paperilla asiansa hoitavat kansalaiset joutuvat näin hankkimaan
lomakkeensa sekä kirjekuorensa itse ja kaupanpäälle vielä
maksamaan myös postimaksunsa. Tämä tuntuu suoranaiselta
kiusaamiselta heitä kohtaan, sanoo Eläkkeensaajien Keskusliiton
toiminnanjohtaja Timo Kokko. 
Tilastokeskuksen mukaan (Väestön tieto- ja viestintätekniikan
käyttö -tutkimus 2017 [3]) suomalaisista 16−89-vuotiaista 88
prosenttia käytti internetiä vuonna 2017. Huomioitavaa on, että
ikääntyneistä, joiden rahat myös verottajalle kelpaavat, eivät
kaikki ole osaavia ja aktiivisia verkkopalvelujen käyttäjiä. 
On huomioitava, että 65-74-vuotiaista 75 prosenttia ja
75-89-vuotiaista 37 prosenttia käytti nettiä. Sähköpostia käytti
75-89-vuotiaista vain 28 prosenttia ja verkkopankkia 30 prosenttia.
Virallisen lomakkeen lähettäneitä oli pieni joukko niin nuoremmissa
kuin vanhemmissa ikääntyneissä: 65-74-vuotiaissa 30 prosenttia ja
vanhemmissa, 75-89-vuotiaissa 10 prosenttia. Vähävaraisilla ei ole
mahdollisuutta edes ostaa ja ylläpitää tarvittavia laitteita,
välineitä, ohjelmia ja nettiyhteyksiä. 
* Verottajan asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta tai kykyä
hyödyntää sähköiseen asiointiin vaadittavaa
informaatioteknologiaa, tulee taata palvelut entisen mallin mukaan,
Kokko jatkaa.

Verohallinnon strategiassa vuosille 2019-2024 todetaan, että
veroasioinnin helppous ja oikeudenmukaisesti toimitettu verotus
tuottavat positiivisen asiakaskokemuksen. Arvoikseen on verottaja
määritellyt seuraavat: luottamus, yhteistyö ja uudistuminen. 
* Verohallinto ei tässä asiassa todellakaan toteuta strategiansa
linjauksia ja säästää nyt väärässä paikassa. Jo
perustuslakimme mukaan kaikilla kansalaisilla on oltava yhtäläiset
mahdollisuudet käyttää myös verottajan palveluja riippumatta
siitä, minkälainen heidän toimintakykynsä on, päättää Timo
Kokko.

Lisätietoja
toiminnanjohtaja Timo Kokko, p. 050 441 3830 
Tiedote word-muodossa [4]
Tiedote pdf-muodossa [5] 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on eläkkeensaajien aktiivinen
edunvalvoja. Se on perustettu vuonna 1962 ja sillä on takana jo yli
55 vuotta aktiivista toimintaa maamme eläkkeensaajien hyväksi. 
Täyttä elämää hyvässä seurassa - EKL
www.elakkeensaajat.fi [6] 
ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITTO EKL RY
Haapaniemenkatu 14
PL 168
00531 Helsinki
Avoinna ma 9.30 - 16.00 ti - pe 8.30 - 16.00
Puh. (09) 612 6840 
LINKIT
» www.elakkeensaajat.fi [6]
» Päivitä tilaustietosi [7] 
SÄHKÖPOSTI
ekl@elakkeensaajat.fi