EKL Koulutukset 2019 

10.1.2019


KEVÄÄN 2019 KURSSIT II

Vuodenvaihteen tienoilla EKL Koulutus lähettää kolme kevään 2019
kurssien esittelykirjettä. 
Tässä kirjeessä IMPROVISAATIOKURSSI, MATKANVETÄJIEN KURSSI JA
OPINTOVASTAAVIEN KURSSI. Kurssit järjestetään Rajaniemen
lomakeskuksessa Virroilla. 
IMPROVISAATIOKURSSI ALOITTAA RAJANIEMEN KURSSITOIMINNAN 2019

IMPROVISAATIOKURSSI 18.-20.2.2019 
Improvisaatio pohjautuu esiintyjän omaan heittäytymiseen ja
mielikuvitukseen. Se on suora alalaji leikille, jossa myös annetaan
mielikuvituksen viedä mukanaan. Improvisaation avulla voi kehittää
intuitiivisuutta, mielikuvien käyttöä ja paluuta lasten tapaan
leikkiä. Sen voi myös auttaa vuorovaikutustapoihin,
ryhmätyötaitoihin ja erilaisten sosiaalisten tilanteiden
hyväksymiseen. Kurssi sopii kaiken ikäisille eikä aikaisempaa
kokemusta tarvita. Improvisaatioon jo aiemmin tutustuneet voivat oppia
uusia tapoja ilmaista itseään ja kehittää omaa työtään niin
esiintyjänä, ryhmän ohjaajana kuin muutenkin erilaissa
sosiaalisissa tilanteissa. 
Kurssin kouluttaja Kimmo Tähtivirta on valmistunut
teatteri-ilmaisunohjaajaksi (AMK) Helsingin Ammattikorkeakoulu
Stadiasta ja Teatteritaiteen maisteriksi (TeM) Teatterikorkeakoulun
Tanssi- ja Teatteripedagogiikan laitokselta. Lisäksi hän on
opiskellut fyysistä ja sanatonta teatteria Prahassa ja Madridissa.
Kimmon opetuksensa keskiössä onkin fyysinen teatteri kuten
teatterinaamiot, näyttämötaistelu ja pantomiimi. Kirjallisessa
lopputyössään Teatterikorkeakouluun hän tutki sanattoman teatterin
ilmenemismuotoja ja traditioita eri kulttuureissa. Kimmo on ohjannut,
esiintynyt ja opettanut eri-ikäisiä ryhmiä yli kolmenkymmenen
vuoden ajan ympäri Eurooppaa. 
Ilmoittautumiset kurssille viimeistään 3.2.2019. 
YHDISTYSTEN MATKANVETÄJILLE UUTTA TIETOA MAALISKUUSSA

MATKANVETÄJIEN KURSSI 20.-22.3.2019 
Tällä kurssilla päivitetään viimeisimmät matkailun virtaukset.
Tutustumme uudistuneeseen matkapakettilakiin ja tietosuojamuutoksiin
sekä uusiin matkustamisen muotoihin ja kohteisiin Suomessa ja sen
lähialueilla. Kurssin toimijaesittelyjaksossa tuotteitaan ja
palvelujaan esittelevät Tallink Silja Oy, Matkapojat Oy sekä
Ykkösmatkojen Suomi nousuun matkat. Kurssiin opetusmuotoja
asiantuntijaluentojen lisäksi ovat mm. ryhmä- ja
retkipajatyöskentely. Tämä kurssi antaa hyvän päivityksen
yhdistysten matkavastaaville sekä kaikille matkajärjestelyissä
mukana oleville. 
Ilmoittautumiset kurssille viimeistään 5.3.2019. 
OPINTOVASTAAVAT KOKOONTUVAT HUHTIKUUSSA

OPINTOVASTAAVIEN KURSSI 8.-10.4.2019 
Kurssin tavoitteena on vahvistaa yhdistysten opintovastaavien oman
tehtäväkentän hallitsemista sekä lisätä yhdistysten
TSL-kurssitukien hakemisen osaamista. Kurssilla läpi käytäviä
asioita ovat mm. yhdistysten opintovastaavien uusiutuvat
työtehtävät ja paikallisella tasolla tapahtuvan koulutuksen
suunnittelu sekä TSL-kurssituen hakemisen ja raportoinnin prosessit.
Kurssin TSL-KURSSITUKIKLINIKALLA käydään läpi kurssilla mukana
olevien EKL-yhdistysten viimeisimmät TSL-kurssitukihakemukset
(kurssin ohjaajan ja yhdistyksen opintovastaavan kanssa, ei yhdessä)
sekä rakennetaan EKL-yhdistyksille jaettavaa OPINTOVASTAAVAN
TYÖKALUPAKKIA. Kurssi kuuluu EKL:n Kaveri Kurssille -kampanjaan,
jolloin osallistumismaksu kahdelta henkilöltä on 200 EUR. 
Ilmoittautumiset kurssille viimeistään 24.3.2019. 
EKL Koulutus kurssit 2019 [3] 
TERVETULOA MUKAAN KOULUTUKSIIN!

EKL koulutustoiminta 
jarkko.utriainen@elakkeensaajat.fi 
(09) 6126 8434, 050 436 3449 
Osoitelähde: Asiakasrekisteri. Jos et halua meiltä enempää postia,
poistu [4] postituslistalta. 
Tietosuojaseloste [5]