Uutiskirje 1/2019

10.1.2019

 
NYT SE ALKAA!_

ELÄKKEENSAAJILLE TARKOITETTU KULTTUURIKILOMETRIT-TAPAHTUMA, JOKA ON
HELPPO, EDULLINEN JA YHTEISÖLLISYYTTÄ VAHVISTAVA TOIMINTAMUOTO. 
80 -vuotistaiteilijajuhlaa vuonna 2019 viettävä, viihdyttäjä
iskelmälaulaja EINO GRÖN kutsuu kaikkia EKL-yhdistyksiä mukaan,
sillä kulttuurisia kokemuksia voi saavuttaa monilla jo tutuilla,
mutta myös uusilla itse kehitetyillä keinoilla, yhdistämällä
kulttuuria ja liikuntaa. Eino Grön valitsee vuoden lopussa kolme
mielenkiintoisinta, palkittavaa Kulttuurikilometrit toteutusta.

Tapahtuma toteutetaan ryhmänä, joka kävelee valitsemaansa
kulttuurikohteeseen (kotikunnan ja kohteen välisen etäisyyden
kilometreinä, ei oikeasti kohteeseen, jolloin kohde voi sijaita
kaukanakin). Ryhmä perehtyy kohteesta saatavaan tietoon ja juhlistaa
"perillepääsyä".

_Kulttuurikilometrit-tapahtuman voi käynnistää jo tuttujen kesken
ja kutsua mukaan myös uusia eläkkeensaajia. _Elinvoimaa-toiminta
kokoaa ryhmien toteutukset ja julkaisee ne netissä._ _Tapahtuma
kestää vuoden 2019 loppupuolelle saakka. 
Lue lisää ja tilaa Kulttuurikilometrit -materiaali [3]

Minna Kallunki järjestösuunnittelijaksi
Elinvoimaa-toimintaan Olen Minna Kallunki, paljasjalkainen
hämäläinen Janakkalasta. Aloitin 1.12. järjestösuunnittelijana
EKL Elinvoimaa-toiminnassa.

Olen koulutukseltani fysioterapeutti ja ohjaustoiminnan artenomi
(AMK), ja aiempien työvuosien aikana olen työskennellyt mm.
ikääntyneiden kuntoutuksen ja moninaisten elämäntilanteiden,
vapaaehtoistoiminnan, ryhmänohjaamisen ja mielen hyvinvoinnin
tukemisen äärellä. Järjestöjen tehtävissä olen ollut 13 vuotta,
ja se on tuttua myös vapaaehtoisen / luottamushenkilön roolissa.

Odotan innolla, että pääsen tutustumaan teihin ja saamme yhdessä
edistää asioita, jotka tuovat ikääntyville ihmisille hyvää
mieltä ja lisäävät elämänlaatua. 
_KERHO-OHJAAJIEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEIDEN KERÄYS JATKUU_

JATKAMME EKL-YHDISTYSTEN KERHO-OHJAAJIEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEIDEN
KOKOAMISTA. Haluamme EKL Elinvoimaa-toiminnassa kohdistaa sähköistä
viestintäämme erityisesti yhdistysten kerhojen ohjaajille ja
vetäjille. Tietoja tullaan käyttämään vain EKL:n sähköisessä
viestinnässä. 
Voit lisätä tietosi TÄHÄN LINKKIIN. [4] 
(Niiden 38 yhdistyksen, jotka ovat jo lähettäneet 104
sähköpostiosoitetta, ei luonnollisesti tarvitse tähän pyyntöön
vastata.) 
_EKL-YHDISTYKSILLE TUKEA KERHOJEN OHJAAMISEEN JA
VAPAAEHTOISTOIMINTAAN_

Elinvoimaa-ohjaajakoulutus
13. - 15.3.2019 Elinvoimaa-ohjaajakoulutuksessa jaetaan helppoja ja
yksinkertaisia ohjeita ryhmien toimintaan, ryhmää eteenpäin vievien
suunnitelmien tekemiseen sekä jaetaan keinoja ikääntyvien
osallistamiseen ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan. 
Hyvän mielen kulttuurikerho-ohjaajakoulutus
23. - 25.4.2019 Koulutuksessa käydään läpi Hyvän mielen
kulttuurikerho -käsikirjan toimintamalli. Koulutuksesta saatujen
tietojen avulla osallistujat pystyvät ohjaamaan ja viemään
eteenpäin Hyvän mielen kulttuurikerhoja omissa yhdistyksissään.
LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU MUKAAN. [5] 
Kesämieli-koulutus
20. - 23.5.2019 EKL-yhdistyksien kerhojen vetäjille tarkoitetussa
koulutuksessa perehdytään erilaisiin helppoihin menetelmiin, joita
voidaan käyttää monenlaisten ryhmien ohjaamisessa ja tapaamisissa.
Osallistujat saavat koulutuksesta perustietoja ja toimintatapoja,
joita he voivat käyttää omissa yhdistyksissä.
LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU MUKAAN. 
LUOTSI-ohjaajakoulutus
30.9. - 2.10.2019 EKL -yhdistysten vapaaehtoistoiminnan tukemiseen ja
kehittämiseen suunniteltu LUOTSI -ohjaajien koulutus käynnistyy
syksyllä 2019.

Koulutus muodostuu kahdesta lähiopiskelu-jaksosta ja niiden väliin
sijoittuvasta tuetusta ohjausharjoittelusta. Harjoittelussa LUOTSI
-työnohjauksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti oman yhdistyksen
vapaaehtoistoimijat. LUOTSI-työnohjauksella tuetaan EKL-
yhdistyksissä tehtävää vapaaehtoistoimintaa. LUE LISÄÄ JA
ILMOITTAUDU MUKAAN. [6] 

LISÄTIETOA EKL ELINVOIMAA -TOIMINNASTA JA -KOULUTUKSISTA:_

Minna Kallunki puh. 050 576 6918 tai minna.kallunki@elakkeensaajat.fi
ja 
Anu Kuikka puh. 050 911 3247 tai anu.kuikka@elakkeensaajat.fi 
www.elakkeensaajat.fi/toiminta/elinvoimaa-toiminta [7] 
Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Tietosuojaseloste [8]
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu [9] postituslistalta.