Tiedote 6.3.2019

8.3.2019

Tiedote 6.3.2019 
Julkaisuvapaa HETI 
ELÄKELÄISJÄRJESTÖJEN TOIMINTA ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ JA SITÄ
PITÄÄ TUKEA - EKL LÄHETTI KIRJEEN SUOMEN KUNNILLE 
_Kunnat ja kaupungit eivät pysty korvaamaan eläkeläisjärjestöjen
paikallisyhdistyksissä toimivia useita kymmeniä tuhansia
vapaaehtoisia vertaisohjaajia. He tekevät ensiarvoisen tärkeää
työtä ikäihmisten henkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä yksinäisyyden torjumiseksi._ 
Eläkeläisjärjestöjen ennaltaehkäisevä työ lisää ja
ylläpitää ikääntyneiden sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä
hyvinvointia. Lisäksi se on täydellistä täsmälääkettä
yksinäisyyden torjuntaan. 
* Pelkästään Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenyhdistyksissä
tekee vapaaehtoistyötä lähes 12 000 henkilöä ja he käyttävät
aikaa toimintaansa noin 720 000 tuntia vuodessa. Työtä tehdään mm.
eri liikunta- ja kulttuuripuolen ryhmien vetäjinä. Vastaavanlaista
tärkeää työtä tehdään myös muiden eläkeläisjärjestöjen
paikallisyhdistyksissä, sanoo Eläkkeensaajien Keskusliiton
puheenjohtaja, kunnallisneuvos Simo Paassilta.

Kuntien ja järjestöjen järkevällä yhteistyöllä on mahdollista
antaa monelle ihmiselle iloa elämään sekä parantaa olennaisesti
heidän elämänlaatuaan. Järjestöillä ja niiden
paikallisyhdistyksillä on toimintaorganisaatiot valmiina. Tarvitaan
vain oikeanlaista tukea, väline- ja materiaaliapua ja ennen kaikkea
halua aitoon yhteistyöhön. 
On tärkeää, että ikäihmiset pysyvät henkisesti ja fyysisesti
toimintakykyisinä ja sosiaalisesti aktiivisina. Heille tulee tarjota
yhteiskunnallisia palveluja edulliseen hintaan niin joukkoliikenteen
kuin kulttuuriin osallistumisen osalta. Toimintakyvyn osalta
elintärkeät liikuntapalvelut tulee saada maksutta. 
* Olemme nyt vedonneet kuntiin ja kaupunkeihin, että ne antaisivat
alueellaan toimivien eläkkeensaajayhdistysten tekemälle
vapaaehtoistoiminnalle sille kuuluvan arvon ja edistäisivät niiden
toimintaedellytyksiä taloudellisesti sekä tarjoamalla toiminnassa
tarvittavat esteettömät tilat joustavasti ja maksutta tämän
tärkeän kansalaistoiminnan käyttöön, jatkaa puheenjohtaja
Paassilta.

Lisäksi EKL esitti kirjeessään, että maan hallituksen
hallitusohjelmassa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi nostetun
digitalisaation edistämiseksi tarjottaisiin ikääntyneille
kuntalaisille tietotekniikkaopastusta ja tähän varattaisiin niin
taloudellisia kuin henkilöresursseja. Yhdistyksissä toimivat
vapaaehtoiset eivät yksin voi olla vastuussa verkkopalveluiden ja
niissä tarvittavien välineiden opastamisessa. 
* Pyydämme, että kunnissa ja kaupungeissa aidosti mietittäisiin
niitä mahdollisuuksia, joilla voidaan tukea eläkkeensaajayhdistysten
äärettömän tärkeää työtä. Lisäksi toivomme, että kunnat
tiedottavat alueellaan toimiville yhdistyksille niistä
toimenpiteistä, joihin ne aikovat näiden tekemiemme esitysten
johdosta ryhtyä, päättää Simo Paassilta.

JÄRJESTÖJEN JA NIIDEN VAPAAEHTOISTEN TEKEMÄÄ TYÖTÄ JA
TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ ON TUETTAVA PAITSI TALOUDELLISESTI, MYÖS
TARJOAMALLA TARVITTAVAT TILAT TÄHÄN TÄRKEÄÄN TYÖHÖN.
ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITTO VAATII MYÖS
EDUSKUNTAVAALITAVOITTEISSAAN, ETTÄ MAAMME JULKISET TILAT ON AVATTAVA
KANSALAISTOIMINNAN KÄYTTÖÖN ILMAISEKSI. 
LISÄTIETOJA: 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
puheenjohtaja Simo Paassilta, puh. 050 522 1201
toiminnanjohtaja Timo Kokko, puh. 050 441 3830 
Tiedote word-muodossa [3]
Tiedote pdf-muodossa [4] 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on eläkkeensaajien aktiivinen
edunvalvoja. Se on perustettu vuonna 1962 ja sillä on takana jo yli
55 vuotta aktiivista toimintaa maamme eläkkeensaajien hyväksi. 
Täyttä elämää hyvässä seurassa - EKL
www.elakkeensaajat.fi [5] 
ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITTO EKL RY
Haapaniemenkatu 14
PL 168
00531 Helsinki
Avoinna ma 9.30 - 16.00 ti - pe 8.30 - 16.00
Puh. (09) 612 6840 
LINKIT
» www.elakkeensaajat.fi [5]
» Päivitä tilaustietosi [6] 
SÄHKÖPOSTI
ekl@elakkeensaajat.fi 
Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu [7] postituslistalta.
Tietosuojaseloste [8]